UFOlogie

UFOlogii skeptikové považují za pavědu a z určitého úhlu pohledu jim my, ufologové můžeme dát za pravdu. Oficiální UFOlogie, tedy UFOlogie, kterou se seriózně zabývají vědci i laikové či široká veřejnost v podstatě skutečně nezkoumá nic, co by bylo možné exaktně změřit - vyjma stop po přistání, po pozorování či změny v živé i neživé přírodě. Ufologie neoficiální, tedy ta, která je považována za tajnou a je předmětem mnoha konspiračních teorií pak jaksi samozřejmě počítá s tím, že vlády světa nejen že o UFO a mimozemšťanech ví, ale ba dokonce je dlouhodobě zkoumá a za pomoci reverzního inženýrství již dávno disponuje technologiemi, které se brání lidstvu uvolnit. Tím, zda je UFOlogie vědou či zda je celý fenomén pouze obratnou hříčkou v rukách konspirativců se zabývají následující články :

Mayové a mimozemšťané ? Je to pravda !

Znázornění meziplanetárního letu na prastaré mayské desce
Producent filmu Raúl Julia-Levy
Při shlédnutí těchto zlatých desek nemůže být nejmenší pochybnosti

Mexická vláda odhalila již v roce 2012 artefakty starých Mayů, které nad veškerou pochybnost mohou doložit skutečnost, že lidé ve Vesmíru skutečně nejsou sami. Jak je na uměleckých artefaktech vidět, meziplanetární cesty pravděpodobně existovaly dávno předtím, než se zrodila kolébka lidské civilizace.

Artefakty ukazují, že cestování mezi planetami bylo možné už daleko dříve než v minulém století, a že staří Mayové se běžně setkávali s bytostmi z jiných planet. Výjimečné kousky byly rovněž tématem unikátního filmového dokumentu.

Je UFOlogie pavědou i dnes ?

Je UFOlogie pavěda ?
V poslední době, která je ovlivněna mnoha vnějšími vlivy včetně různých krizí a konfliktů ( které se však odehrávaly více či méně po celou dobu existence lidské civilizace ) se na fenomén UFO nezapomíná. UFO je zkrátka fenoménem, který lidstvo zná odnepaměti, a to ať chceme, ať si tak přejeme či nikoliv. Máme si gratulovat a sami sobě děkovat a nebo jen pouze děkovat a nebo si spíše kondolovat v souvislosti s tím, kam nás technologie a konzumní způsob života odklidili ? Ano, pokud tak budeme pokračovat, lze očekávat, že naše civilizace se ocitne na smetišti dějin.

Mají mimozemšťané základnu na severním pólu ?

Mercatorova mapa se zřetelně zakresleným kontinentem v Arktidě

Dříve, než se pokusíme zodpovědět otázku, zda mimozemšťané, resp. Podzemšťané mají základnu na severním pólu a vzlétají odtud ke svým misím na povrchu, což se nám, lidem, projevbije jako fenoménn UFO, řekněme si něco o severním pólu. Severní, a potažmo jižní pól si zpravidla představujeme jako pevníé místo na planetě, kudy p, které protíná myšlená přímka vedená středem Země, spojujíce oba póly, tedy severní i jižní.Samotný pól však po zemském povrchu, po mapě, kterou si můžeme představit jaksi „putuje“v řádech několika metrů, což již v 18.

Vědec konečně promluvil - struktury na Měsíci jsou realitou

Na Měsíci se nacházejí podivné struktury o kterých vědci nechtějí mlčet

Dr.John Brandenburg PhD. je jaderným, kvantovým fyzikem. Diplomovou práci obhájil v Kalifornii a věnoval se v ní kontrolované plazmové fúzi. Dr.John Brandenburg PhD. po mnoho let pracoval v energetice, byl spojen s ministerstvem obrany USA a věnoval se i vesmírnému výzkumu. V současnosti pracuje jako konzultant při Morningstar applied Physics LLC a na částečný úvazek pracuje jako instruktor pro vesmír, fyziku a matematiku při Madison College.