UFO ve středověkém umění - Aert de Gelder : Křest Krista

Aert de Gelder :  Kristův křest
Detail rozestoupených nebes na De Gelderově obraze

Umění se de Gelder ( 1627 - 1678 ) učí v  dílně Samuela van Hoogstratena ( 1627 - 1678 ), kterýžto studoval u samotného Rembrandta. De Gelder po ukončení studií byl natolik nadaný, že právě Rembrandt mu nabízí práci ve své dílně. De Gelder byl Rembrandtovým posledním a zároveň nejoddanějším studentem, nevboť v oné době byl Rembrandt již nemajetný a vyjma svého mistrovství nemohl svému studentovi nabídnout žádné materiální zajištění nebo pomoc. De Gelder studoval v Rembrandtově dílně dva roky od ( 1661 - 1663  ) a téměř zcela převzal Rembrandtův tehdejší styl. Zaměřoval se především na biblická témata, která si oblíbil i jeho učitel. Při svých malbách často používal drahé doplňky a figuríny, které oblékal do různých kostýmů a aranžoval je tak, jak si jeho představivost vyžadovala.  Jak je vidět, de Gelder měl ve svém okolí ty největší učitele své doby a umění zcela propadl - pocházel ze zámožné rodiny, a tak nebyl nucen k tomu, aby svá díla musel za každou cenu prodávat : Snad i tato, pro jiné umělce záviděníhodná situace, se podepsala na de Gelderově "slávě" : vzhledem k tomu, že maloval spíše pro radost, talent a potěšení, ve své době nebyl příliš znám.

V současnosti však de Gelderova "sláva" přichází z poněkud jiných kruhů : O jeho obraz "Křest Kristův" ( Baptism of Christ ) se začali zajímat ufologové - obraz údajně znázorňuje létající objekt kruhovitého tvaru s bílým stredem ve spodní části, který vysílá paprsky energie či světla přímo na postavy Jana Křtitele a Ježíše Krista. Jde však skutečně o UFO ? 

De Gelder byl věřící člověk a zcela jistě do jisté míry pragmatický : ve své době by bylo zcela jistě zaděláno na pořádnou roztržku s církví, kdyby namaloval cokoliv jiného než to, jak skutečně onen výjev cítil : otevřená nebesa a snášející se holubici, symbol Boha, míru, naděje a života, který je volný právě tak, jako ona holubice.

Zda se tedy jedná o UFO či nikoliv de Geldera již nezeptáme : Máme však možnost výjev, který výtvarně ztvárnil konzultovat s "nejpovolanějším" - tedy s Biblí. V evangeliu Sv. Marka se dočteme : Marek 1 : 9-12 - V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." A hned ho Duch vyvedl na poušť. Podobně tak hovoří i Sv. Matouš : Matouš 3: 16-17; Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil“; v podobném duchu hovoří i evangelisté Lukáš a Jan. 

Pokud si pozorně přečteme příběh Kristova křestu ve všech čtyřech dostupných verzích, zcela jistě budeme mít jasno na druhý pohled - o žádné UFO se skutečně nejedná. Aert de Gelder znázornil biblický výjev vlastními výrazovými prostředky - ono UFO na obraze je pouhá umělcova představa o "rozestoupení se nebes", kdy ve středu tohoto jevu vidíme při pozornějším pohledu skutečně holubici - a bílou. Nejedná se tedy o žádný antigravitační pohon či cokoliv jiného - je to bílá holubice, symbol Ducha, kterého na Krista Bůh v tělesné podobě seslal; podobně jako světelné paprsky nejsou lasery či proudy energie - jedná se o znázornění světla, které se, podle líčení Bible, objevilo poté, co se nebesa rozestoupila.

Aert de Gelder tedy žádné UFO ve svém životě pravděpodobně neviděl a rovněž tak by bylo naivní si myslet, že ve své době měl o "létajících talířích" vůbec ponětí.

Fenomén UFO však existuje a bylo by naivní si myslet, že jsme ve Vesmíru sami - stále stoupající počet pozorování UFO různých tvarů a barev včetně výpovědí vysoce důvěryhodných svědků, jako vojáků, policistů, politiků či představitelů vlád skutečnost, že UFO skutečně existuje již jen podtrhuje - neměli bychom však vždy a za každou cenu hledat mimozemšťany i tam, kde nejsou a kde pravděpodobně nikdy nebyli.

Jedna otázka však zůstává stále nevyřešena : Co když měl De Gelder jako bohatý příslušník nobility přístup k informacím tehdejších vládnoucích církevních kruhů a skutečně UFO na svém obraze namaloval, avšak pod tlakem okolností obraz přepracoval do podoby, jakou známe dnes ? Nebyl by to první případ velkých umělců historie. Jak tomu ve skutečnosti bylo bychom se dověděli pouze velmi podrobným a náročným zkoumáním obrazu za použití nejmodernějších technologií. Zatím se však můžeme kochat krásou De Gelderova umění : Obraz "Křest Kristův" můžeme shlédnout ve Fitzwilliam Museum ve Velké Británii.

Rubrika: