Geoglyfy a Petroglyfy

Geoglyf je malba nebo velký motiv vytvořený na zemském povrchu. Existují 2 typy geoglyfů podle způsobu vytvoření:Pozitivní geoglyf je vytvořen naaranžováním přírodního materiálu jakým jsou například kameny, štěrk, kamenné fragmenty, hlína a další.Negativní geoglyf je naopak vytvořen odstraněním přírodního materiálu v krajině tak, aby se odkryl odlišný podklad ležící vespod. Petroglyf je obraz vytvořený opracováním povrchu kamenu řezáním, dlabáním, tesáním a obrušováním. Je možné je najít na různých místech na celém světě a většinou pocházejí z holocénu. Pojem pochází z starořeckých slov petros ("kámen") a glyphein ("tesat"). Ze současných jazyků nejdříve zdomácněl ve francouzštině jako pétroglyphe.

Připravuje se Kazachstán na setkání s mimozemšťany ?

Geoglyfy v Kazachstánu

V různých koutech naší planety se nacházejí velmi zvláštní motivy, které vznikaly buď seskládáním přírodních materiálů a nebo naopak odstraněním tohoto materiálu. Zpravidla se jedná o postavy, geometrické obrazce, zvířata či i naprosto zcela záhadné objekty, jejichž účel nám doslova není vůbec znám. Tyto obrazce se zpravidla nacházejí na zemi v abnormálních velikostech a je skutečnou záhadou, k čemu mohly sloužit. Zejména pak proto, že jsou v naprosté většině patrné pouze při pohledu shrora.