Je UFOlogie pavědou i dnes ?

Je UFOlogie pavěda ?
V poslední době, která je ovlivněna mnoha vnějšími vlivy včetně různých krizí a konfliktů ( které se však odehrávaly více či méně po celou dobu existence lidské civilizace ) se na fenomén UFO nezapomíná. UFO je zkrátka fenoménem, který lidstvo zná odnepaměti, a to ať chceme, ať si tak přejeme či nikoliv. Máme si gratulovat a sami sobě děkovat a nebo jen pouze děkovat a nebo si spíše kondolovat v souvislosti s tím, kam nás technologie a konzumní způsob života odklidili ? Ano, pokud tak budeme pokračovat, lze očekávat, že naše civilizace se ocitne na smetišti dějin.

Mají mimozemšťané základnu na severním pólu ?

Mercatorova mapa se zřetelně zakresleným kontinentem v Arktidě

Dříve, než se pokusíme zodpovědět otázku, zda mimozemšťané, resp. Podzemšťané mají základnu na severním pólu a vzlétají odtud ke svým misím na povrchu, což se nám, lidem, projevbije jako fenoménn UFO, řekněme si něco o severním pólu. Severní, a potažmo jižní pól si zpravidla představujeme jako pevníé místo na planetě, kudy p, které protíná myšlená přímka vedená středem Země, spojujíce oba póly, tedy severní i jižní.Samotný pól však po zemském povrchu, po mapě, kterou si můžeme představit jaksi „putuje“v řádech několika metrů, což již v 18.

Vědec konečně promluvil - struktury na Měsíci jsou realitou

Na Měsíci se nacházejí podivné struktury o kterých vědci nechtějí mlčet

Dr.John Brandenburg PhD. je jaderným, kvantovým fyzikem. Diplomovou práci obhájil v Kalifornii a věnoval se v ní kontrolované plazmové fúzi. Dr.John Brandenburg PhD. po mnoho let pracoval v energetice, byl spojen s ministerstvem obrany USA a věnoval se i vesmírnému výzkumu. V současnosti pracuje jako konzultant při Morningstar applied Physics LLC a na částečný úvazek pracuje jako instruktor pro vesmír, fyziku a matematiku při Madison College.

UFO ve středověkém umění - Aert de Gelder : Křest Krista

Aert de Gelder :  Kristův křest
Detail rozestoupených nebes na De Gelderově obraze

Umění se de Gelder ( 1627 - 1678 ) učí v  dílně Samuela van Hoogstratena ( 1627 - 1678 ), kterýžto studoval u samotného Rembrandta. De Gelder po ukončení studií byl natolik nadaný, že právě Rembrandt mu nabízí práci ve své dílně. De Gelder byl Rembrandtovým posledním a zároveň nejoddanějším studentem, nevboť v oné době byl Rembrandt již nemajetný a vyjma svého mistrovství nemohl svému studentovi nabídnout žádné materiální zajištění nebo pomoc. De Gelder studoval v Rembrandtově dílně dva roky od ( 1661 - 1663  ) a téměř zcela převzal Rembrandtův tehdejší styl.

Stránky