Je UFOlogie pavědou i dnes ?

Je UFOlogie pavěda ?
V poslední době, která je ovlivněna mnoha vnějšími vlivy včetně různých krizí a konfliktů ( které se však odehrávaly více či méně po celou dobu existence lidské civilizace ) se na fenomén UFO nezapomíná. UFO je zkrátka fenoménem, který lidstvo zná odnepaměti, a to ať chceme, ať si tak přejeme či nikoliv. Máme si gratulovat a sami sobě děkovat a nebo jen pouze děkovat a nebo si spíše kondolovat v souvislosti s tím, kam nás technologie a konzumní způsob života odklidili ? Ano, pokud tak budeme pokračovat, lze očekávat, že naše civilizace se ocitne na smetišti dějin.

V současné době se fenomén UFO do pozadí neuklidil, ač, může se zdát, že tomu tak je : UFO se právě díky technologiím a zejména internetu stalo jaksi samozřejmou součástí našich životů. Dá se dokonce říci, že se UFO vplížilo velmi blízko do našeho podvědomí, nenápadně zaselo semínko a nyní, ještě pomaleji – avšak evidentně o to jistěji – prorůstá našimi životy. Dnes již je samozřejmostí prostřednictvím internetu ve své podstatě přesvědčit i největší skeptiky prostřednictvím buď odtajněných či přímo veřejných video záběrů či výpovědí očitých svědků o existenci UFO, a tedy potažmo i jiných civilizací existujících možná mimo náš čas a prostor, v naem času a prostoru a nebo přímo nám „pod nosem“.

UFO tedy není v současné době otázkou víry v UFO, víry v to, zda si fenomén UFO uvědomujeme – spíše jej jaksi vnímáme jako nyní již běžnou součást života. Dříve snad byl fenomén UFO pouze snad tématem veselých konverzačních dýchánků těch, „kteří věřili“ a „těch, kteří nevěřili“. Ač je UFO stále spíše odlehčenějším tématem, jeho vážnost si podvědomě uvědomujeme, fenomén UFO vnímáme a tak tedy spíše můžeme říci, že dnes můžeme obyvatele planety Země rozdělit na ty, kteří si existenci vyšších forem života uvědomují více, přemýšlí nad nimi s pokorou a úctou, na ty, ve kterých UFO vzbuzuje strach či zvědavost a na ty, kteří fenomén UFO chápou jako již běžnou součást našeho života.

Máme tedy vůbec co zkoumat v rámci UFOlogie ? Je ještě dnes nutné lidi přesvědčovat o existenci vyspělých humanoidních ras, které nás navštěvovaly a navštěvují odpradávna ? UFOlogie se snaží ( a proč by ne ) přesvědčit veřejnost o tom, že „ufoni“ existují, že pro toto tvrzení existují nepopiratelné důkazy, a že tedy je spíše otázkou času, kdy „nevěřící uvěří“ oproti tomu, kdy „ufologové uznají svou mýlku“. Zcela jistě by ufologové mohli zavést mnohahodinové diskuze již od kořene věci, a to, co je vlastně „vědou“ a co „pavědou“ … Vždyť i psychologie byla v minulém století komunistickým režimem označována za „buržoazní pavědu“ a mnohé vědecké kapacity kapacity tomu nadšeně tleskaly.

Můžeme klidně začít u samotné definice – co znamená pojem „UFO“ - UFO, jak je všeobecně známo, je zkratka z anglického Unidentified Flying Objects, tedy neidentifikované létající objekty. V definici pojmu tedy nenalézáme žádné mimozemšťany, podzemšťany, entity, vesmírné lodě, létající či zhmotňující se „talíře“. Sama definice je totiž poněkud o něčem jiném – je o vlastním vnímání člověka, které je závislé na vnímání jeho mozku, na jeho věku, vzdělání a spoustě dalších faktorů. Vždyť jsme každý unikátem ! Pro člověka, který na obloze vidí něco, čemu nerozumí, tento objekt může být klidně UFO – třebaže pro druhého, který je znalostmi vybaven se o žádné UFO jednat nebude – bude vědět například o různých typech meteorologických technologií a bude mu jasné, o jaký objekt se jedná. Naopak, pokud se někomu skutečně podaří na vlastní oči spatřit vznášející se mimozemskou loď, již se o žádné UFO nejedná : víte totiž o jaký objekt jde – k identifikaci tedy již došlo.

Je tedy ufologie něčím, co lze nazvat vědou, či je ufologie pavědou, tedy něčím, co si na „vědu“ pouze hraje ? Faktem totiž zůstává, že „ufologie“ vzniká, abychom se vrátili k počátku, po celou dobu existence lidstva - „ufologickými“ bychom mohli nazvat prastaré mýty a stejně tak i pasáže z Bible, Bhadavadgíty a nebo rovnou online vložený na kterémkoliv blogu člověka, který před několika hodinami svůj zážitek s „UFO“ zveřejnil. Ufologii tedy pravděpodobně nelze klasifikovat ani jako „vědu“ ani jako „pavědu“ - skutečná věda se zabývá výsledky, které lze pozorovat a exaktně měřit a tyto údaje zpravcovávat. To ufologie neumí – avšak ono to docela dobře ani v současné době není možné : pokud měříme hodnoty radiace po údajném ( či skutečném ) zjevení se mimozemské lodi, jsou vědci již „ufologové“ ( protože se objekt nepodařilo identifikovat ) a nebo jsou stále „vědci“, kteří pouze „měří hodnoty“ ? Pravděpodobně celá otázka a i její vyřešení leží pouze v naší mysli – a dokud oficiálně „ufologii“ neuznáme za vědu, nebude ani jedním ani druhým : ufologie zůstane tam, kde ji my sami chceme mít.

Rubrika: 
Zdroj grafiky: 
youtube.com