Ve Vladivostoku nalezeno mimozemské ozubené kolo

Nález mimozemského artefaktu ve Vladivostoku

Co lze neobyčejného nalézt v obyčejném krbu ? Zcela jistě bychom se divili, kdybychom my sami nalezli v běžném uhlí předmět, jehož původ je mimozemský. Toto přesně se stalo ve Vladivostoku, který si objednal uhlí na zimu – a že ve Vladivostoku umí být zimy pořádně kruté. V průběhu topení si však náš hrdina, jmenoval se Dmitrij, všiml, že z kusu uhlí vyčnívá velmi zajímavý kus něčeho, co na první pohled vypadalo, jako opracovaný kov zvláštní barvy. 

Většina z nás by se tím pravděpodobně nezabývala a kus uhlí by v klidu přiložila do krbu s tím, že po vyhoření se zbytky či nespálené kousky běžným způsobem vymetou. Dmitrij byl však vyjímkou.  Zachoval chladnou hlavu a kus s podivným předmětem dal stranou. Následně se spojil se známým, který pracoval v přímořské oblasti v úřadě pro vyšetřování paranormálních jevů. Vzorek byl předán ke zkoumání včetně uhlí ve kterém se nacházel. 

Kus neznámé slitiny zvláštně opracované byl vyjmut z kusu uhlí a byl podrobně zkoumán, kdy bylo zjištěno, že nález má 300 milionů let a vytvořil ho živý humanoidní tvor. Každopádně odpovědět na otázku, kdo vyhotovil tento hliníkový artefakt a k čemu vlastně sloužil vědci neumí. Proč hliníkového ? Analýzou paprsky X bylo zjištěno, že se jedná o velmi čistý hliník s přísadai titanu, zirkonia, berylia – tedy všechny prvky, které do slitin hliníku nepřidáváme ani dnes, ve 21. století; rovněž se ukázalo, že materiál obsahuje od 28 do 75 procent uhlíku. To je velmi zarážející, neboť k tomu může dojít pouze umělým a velmi složitým procesem elektrotermické metody, tedy procesem difúze uhlíku do krystalové mřížky hliníku. Je rovněž zvláštní, že objekt se velmi podobá pastorku, tedy převodového prvku pro ozubená soukolí čí řetězové převody. Jak se však mohl dostat do ulí starého 300 milionů let ?

Nález divného artefaktu v uhlí není zdaleka jediný případ našich dob. První podobný nález našli v roce 1851 ve státě Massachusetts během prací v kamenolomu. Stříbřitá olověná váza nalezená v uhlí pochází z Kembrijského období, které začalo před 500 miliony let. V roce 1974 byla nalezena neznámá hliníková součástka v pískovcích kamenolomu v Rumunsku. Součástku podobající se na kladivo nebo oporu přistávací nohy kosmického aparátu Apollo nemohl vyrobit člověk, protože spadá do Jurské epochy. Všechny tyto neobvyklé nálezy přivádějí vědců do slepé uličky, protože podrývají všechny fundamentální koncepce současné vědy.

Nedávný nález ve Vladivostoku znovu donutil mnoho vědců k zamyšlení. Uhlí, ve kterém našli neobvyklou součástku, je staré 300 mil. let. Proto vědci předpokládají, že kovová součástka by měla mít tolik let, jako uhlí. Čistý hliník se z jedné strany setkává v přírodě velmi zřídka, proto vědci předpokládají, že součástka byla vyhotovena uměle. Neobvyklá slitina součástky dovolila vědcům z druhé strany vysvětlit zachovalost výrobku. Čistý hliník se pokrývá pevnou vrstvou kysličníků, což zabraňuje následující korozi. 98% slitina hliníku proto vydrží velký tlak, extrémní teploty a agresivní životní prostředí.

Věda zná díky studiu meteoritů existenci mimozemského aluminia 26, který se rozpadá na hořčík 26. Přítomnost 2% magnézia v slitině může i svědčit o kosmickém původu předmětu. No na potvrzení této hypotézy je třeba provést řadu dodatečných výzkumů. Poslední, co vědce překvapilo, byla neobvyklá podoba předmětu se současnou ozubenou látkou. Je těžké si představit, že příroda mohla vytvořit předmět se šesti pravidelnými a stejnými mezerami - intervalem mezi nimi. Interval mezi ozubením byl navíc nezvykle široký vůči samotným zubům : znamená to, že tento artefakt byl pravděpodobně součástí složitého mechanismu. Podobné součástky se nyní používají v současných mikroskopech a různých elektrických přístrojích. Vyvstává tedy  ještě jedna otázka : Jak mohl takovou složitou součástku vytvořit člověk před 300 miliony let ?

Rubrika: 
Obsahové zdroje: 
2012un-nouveau-paradigme.com
Zdroj grafiky: 
blog.seniorennet.be