UFO na starých obrazech - co bylo předlohou geniálním autorům ?

Klášter Visoki Dečani : Pozorovali bytosti z jiných planet ukřižování seshora ?

Na světě máme mnoho výtvarných děl, která stojí za povšimnutí. Malířští mistři, mistři stavitelé či literáti do svých obrazů a fresek, do soch či knih vkládají vždy i kousek tajemství, která v sobě nosí. Co však říci o uměleckých artefaktech s nepochopitelnými záhadnými vzkazy? Pojďme se podívat na čtyři díla, která svým obsahem o mnoho let předstihly dobu. Na každém z nich se totiž po obloze prohání podivný předmět připomínající UFO. Náhoda či umělecký záměr ?

Klášter Visoki Dečani : Pozorovali bytosti z jiných planet ukřižování seshora ?

První odkaz na mimozemská plavidla nese srbský středověký klášter. Nachází se v jižním Srbsku ( dnes Kosovo ) poblíž městečka Peci. Klášter Visoki Dečani vystavěl jeden z nejmocnějších srbských králů Stevan Uroš III. Dečanski ( 1285 – 1331 ). Architektonickou vzácnost kláštera doplňuje umělecká krása nástěnných maleb, jejichž autor je neznámý. Je největším a nejzachovalejším středověkým klášterem v Srbsku. Během své turbulentní historie byl klášter významným duchovním centrem s rozvinutými uměleckými a intelektuálními aktivitami. Ačkoli klášterní budovy utrpěly škody z turecké okupace, kostel byl zcela zachován krásnými freskami ze 14. století.

Přes veškerou snahu badatelů se do současnosti nepodařilo zjistit totožnost autora této výzdoby. Zvláštní pozornost vzbuzuje freska Dečanské ukřižování, kdy právě tato obsahuje dva fantastické detaily. Lze zde spatřit namalované létající objekty podobné kosmickým lodím. Obě tělesa letí za sebou nad zemským obzorem. Kosmonauti v těchto záhadných letounech zaujímají polohu, jako by trpěli vysokým tlakem v důsledku obrovské rychlosti. Létající lodě pilotované středověkými astronauty mají aerodynamický tvar a rovněž nějaký druh antén. Jsou na ní vidět létající tělesa s motory v zadní části, z nichž šlehají plameny, nechybí ani jejich piloti. Na druhý pohled připomíná těleso vlevo Slunce a těleso vpravo Měsíc a tak bychom se mohli domnívat, že se jedná o jakési umělecké ztvárnění boje dobra se zlem, boje světla s temnotou. Ti však, kteří hovořili s kněžími se dozvěděli, že je samotné toto ztvárnění doslova mate : pokud by se jednalo o anděly dobra a zla či jakékoliv jiné, rozhodně by však nebyli ztvárněni ve slunečním nebo měsíčním kotouči – jednalo by se o doslovný náboženský unikát na celé planetě, což je vysoce nepravděpodobné.Uprostřed mezi oběma záhadnými objekty se nachází ukřižovaný Ježíš Kristus. Má to snad mít nějakou souvislost? A kdo je vlastně autorem tajemné fresky? Dodnes nevíme.

Kostel v Montalcinu: Svatá trojice a družice stará více než 400 let

V nedaleké Italii mají také své tajemství. Stěnu kostela v Montalcinu ( Toskánsko ) zdobí obraz trojice obklopující objekt, který vypadá jako první ruská družice Sputnik vypuštěna roku 1957, nebo americký satelit Vanguard z téže doby. Nastěnný obraz přitom maluje již v roce 1600 italský mistr Bonaventura Salimbeni ( 1568 – 1613 ). Samotná malba se skládá ze dvou částí. Na spodní polovině je zobrazena hostina na oslavu Ježíše Krista, horní polovinu pak zdobí právě Svatá trojice a záhadný neznámý objekt. Modravá koule s kovově lesklým povrchem, z níž trčí dvojice antének. Jednoho se přidržuje Bůh-Otec, druhého zase Bůh-Syn. Zatímco pruty trčící z horní části koule by snad mohly být antény, ze spodní části objektu pak vyčnívá válcovitý výstupek, který vypadá jako objektiv kamery nebo nějaké čidlo. Co vedlo Salimbeniho k namalování záhadné koule, zůstává velkou záhadou. Mohl snad znát nějaké historické tajemství, které vykládá průběh biblických událostí odlišně, než jak píše Bible? Znali již ve středověku budoucnost, či je celá záhada pouhou konstrukcí?

Florentinská Madona a Svatý Giovannino: Ukazuje obraz na nebezpečí z kosmu ?

Zahadným obrazem se může pochlubit také florentská radnice Palazzo Vecchio. Místní tajemné dílo se nazývá Madona a Svatý Giovannino. Církevní malba vzniká v 15. století pod rukama malíře Domenica Ghirlandania ( 1449 – 1494 ) a visí jako součást sbírky Loeser v Palazzo Vecchio. Nad levým ramenem Panny Marie je přimalován disk ve tvaru zářícího létajícího tělesa. Ještě větší záhadou však zůstává postava muže a jeho psa. Oba jsou zachyceni na pobřeží moře v okamžiku pozorování tajemného stroje. Pastýř objekt nespouští z očí a jeho pes jako by na objekt ve vzduchu štěkal. Snaží se snad upozornit na blížící se nebezpečí? O zvířatech je známo, že dokážou vycítit ezprostřední hrozbu zla. Rozluštit tuto záhadu se pokouší i italský záhadolog Roberto Pinotti (nar: 1944 ), který se snaží prokázat mimozemskou podstatu létajícího objektu. Někteří odborníci jsou ale k tomuto konání skeptičtí. Poukazují na nejasnosti v barevných a mechanických kompozicích. Jde v tomto případě o neuvěřitelný vzkaz, nebo se jedná o podvrh ? Kdo bude mít nakonec v budoucnosti pravdu ?

Tapiserie Triumf Léta z Brugg: Mimozemštané, nebo varování před obžerstvím ?

Z období středověku pochází také vzácný gobelín instalovaný v roce 1538 v belgických Bruggách. Renesanční tapiserie s názvem Triumf léta zobrazuje politickou slavnost uprostřed nejteplejšího ročního období. Ve změti lidí, zvířat a přírodní scenerii vůbec se v levém horním rohu poblíž lemu nachazí dva pozoruhodné objekty. Na první pohled je jasné,že jde o létající stroje. Objevují se sice dohady,že by mohlo jít o ptáky, ale tvary záhadných objektů odpovídají spíše létajícím talířům, tak jak je známe v současnosti. Podle z jedné teorií má být skrytým poselstvím tapiserie skutečnost, že středověké obžerství mocných je odkusi ze shora bedlivě sledováno. Ani u tohoto zvláštního čalounu není znám autor. Záhadu tohoto gobelínu opředeného mnoha otazníky mohou dnes návštěvníci obdivovat i dnes. Triumf léta je totiž vystaven v německém Bavorském národním muzeu. Bude záhada levého horního rohu někdy stoprocentně rozluštěna?

Na rozluštění si pravděpodobně budeme muset zcela jistě počkat ...

Detail malby v klášteře Visoki Dečani
Klášter Visoki Dečani
Kostel v Montalcinu a družice
Tapiserie Triumf léta z Brugg
Rubrika: