Neobjasněný vznik egyptských pyramid ?

Záhada egyptských pyramid trvá

Pomáhali stavitelům egyptských pyramid bohové z nebes? Je to jedno z největších mysterií lidských dějin. Jak mohli egypští stavitelé během budování pyramid přemísťovat mohutné kamenné bloky vážících klidně i několik desítek tun? Opravdu to dokázali jen s pomocí tehdejší techniky? Udajně je mnohem pravděpodobnější, že jim v tom pomáhala mimozemská civilizace? Egyptský architekt Imhotep (asi 2650-2600) je spokojený. Přímo před jeho očima totiž jím najatí stavitelé dokončují práce na obří pyramidě, která se skládá z gigantických vápencových kvádrů. ,,Teď už jen dodělat špičku a faraon bude spokojen.“ říká si. Náhle se stane něco nečekaného. Přímo nad jeho hlavou se totiž objeví obří kosmická loď a vrchol pyramidy vytvoří světelným paprskem !

Tisíce otázek o stavbě egyptských pyramid

Eyptské pyramidy jsou jediným dochovaným tradičním divem světa a do dnešních dnů jich zůstalo kolem stovky. Točí se kolem nich celá řada nezodpovězenýh otázek. Jak dokázala starověká egyptská civizilace postavit tak obrovské monumenty? Za jakým účelem? A proč tolik badatelů tvrdí, že při tom spolupracovali s civilizací z vesmíru? Za vůbec prvního autora pyramidy se považuje egyptský architekt Imhotep, který k tomu údajně dostane zadání od tehdejšího faraona Džosera (vládne asi 2670- 2690 př.n.l.). To, jak celou stavbu navrhne a naplánuje, je nejasné. Zdá se totiž až k neuvěření, že civilizace, která nezná železo, bronz, a dokonce ani kolo, dá vzniknout tak monumentalním stavbám. Ani nejmodernější technika na to není schopna přinést jednoznačné odpovědi. Kdy se podaří objasnit záhadný vznik eyptských pyramid?

Jednalo se skutečně o místo pro mrtvé ?

,, Předpokládá se, že účelem pyramidy bylo sloužit jako královská hrobka. Stále se snažíme pochopit, proč ji egyptský vladař potřeboval tak obrovskou,“ říká současný americký egyptolog Lawrence Berman a pokračuje: ,, Pyramida měla být zřejmě architektonickým ztvárněním panovníkova vzestupu ke slunci, který měl být jeho posmrtným osudem. Pyramida je proto pokládána za místo, kde k této cestě na onen svět mělo dojít.“ Je známé, že posmrtný život hraje pro Egypťany důležitou roli. Každý vladař, který chtěl správně přejít do duchovního světa, musel být mumifikován a spolu s pohřební výbavou v podobě zlata a drahých šperků pohřben v pyramidě. Opravdu, ale Egypťané vynaložili tak obrovské množství práce a lidské námahy jenom kvůli tomu, aby svému panovníkovi vytvořili hrobku?

Neuvěřitelné náhody ve stavbě pyramid

,, Podle mého názoru egyptské pyramidy postavili lidé, kteří byli v kontaktu s mimozemskou civilizací“ tvrdí proslulý švýcarský spisovatel a záhadolog Erich Anton Paul von Däniken (nar. 1935). Podle něj lze jen stěží věřit, že by byl jejich vznik dán pouhým ,,rozmarem“ faraonů. Udajně za tím spíš stála vesmírná civilizace. Ta prý chtěla vybudovat stavby, jež budou svou nápadností u dalších generací vyvolávát touhu po vědění. Mimozemšťané si totiž údajně přáli, abychom o jejich existenci věděli a očekávali jejich druhý příchod. Právě proto prý u pyramid zvolili neobvyklý tvar, který v sobě skrývá množství matematických, astronomických a geologických souvislostí, ptá se Erich Däniken. Pyramidy tedy mají být jakési trezory, které napříč časem přenášejí informace o zážitcích a setkáních s navštěvníky z hvězd!

Däniken tvrdí, že staří Egypťané uctívali mimozemšťany jako ,,bohy z nebes“, a proto na mnoha starých kresbách můžeme spatřit bytosti podobající se návštěvníkům z jiné planety. Ti jim prý předávali některé technologie a dělili se s nimi o své vědění. Pak, ale jednoho dne vesmírné bytosti údajně odcestovaly kosmickou lodí pryč a od té doby o nich nikdo neslyšel. Podobná prohlášení vyvolávají kontroverzi. Jsou označena jako nevědecká a zcela přitažená za vlasy. Pro výstavbu gigantických pyramid navíc existují i jiná vysvětlení...

Existuje příliš mnoho možností

,,Velké kamenné bloky byly pravděpodobně měděnými nástroji vytesány ze skály a poté přesunuty na místo stavby a vyzdviženy do své nynější pozice. K jejich přesouvání mohli stavitelé používat páky a lana. Za ně táhlo několik mužů, kteří skandovali něco jako raz, dva, tři teď!“ vysvětluje jednu z vědeckých teorií americký publicista Martin Isler (nar: 1926).Podle jiného názoru zase tvůrci pyramid využívali obří dřevěné saně. Stavební materiál na ně prý naložili a prostor těsně před nimi polévali vodou. Namočený písek totiž podle vědeckých výzkumů ulehčuje tažení ve srovnání se suchým pískem až o polovinu. ,, Mohli také využívat různé druhy ramp. S nimi by se radikálně snížil počet lidí, kteří na stavbě museli pracovat“ říká zase francouzský architekt Jean- Pierre- Houdin (nar: 1951). Není to spíš tak,že ve skutečnosti nikdo nemá ponětí o tom, jak to tehdy bylo?

Záhada egyptských pyramid trvá

,, Šikmé roviny, písečné dráhy, lešení, rampy, náspy … A samozřejmě práce mnoha tisíc Egypťanů... Žádné z těchto vysvětlení však při kritickém posouzení neobstojí,“ obhajuje svou verzi Däniken. Podle něj není prostě možné věřit, že astronomické míry pyramid napadly jejich stavitelé náhodou. Že několik set tisíc dělníků nějak sunulo a vytahovalo po rampě dvanáctitunové balvany. Neobstojí ani teorie, že se díky povzbudivému volání ,,hej rup“ z (neexistujících) reproduktorů dělníci pohyovali v taktu, a tak dvanáctitunový balvan posunovali k obloze. ,, Samozřejmě objektivní důkazy o návštěvě mimozemšťanůna Zemi nemám, ale vlastním stovky indicií. Jsem přesvědčen, že nás mimozemšťané stále pozorují a brzy nás opět navštíví. Přesně tak, jak slíbili Egypťanům. Celá moje práce směřuje k tomu, abychom byli připraveni a nedošlo k žádnému kulturnímu šoku,“ dodává Däniken.

Záhada egyptských pyramid trvá
Záhada egyptských pyramid trvá
Záhada egyptských pyramid trvá
Rubrika: