Nález mumifikovaného humanoida

Nález mumifikovaného humanoida
Nález mumifikovaného humanoida
Petroglyfy zobrazující tříprsté bytosti
Takto měl humanoid vypadat zaživa
Mumie byla nalezena spolu s petroglyfy na planině Nazca

V Nazca, na náhorní plošině jihoamerického Peru, bylo vědci objeveno pozoruhodné, mumifikované tělo neznámé bytosti. Třebaže mumie obecně pozornost přitahují, právě tato má možnost změnit příběh dějin lidstva. Mumifikované tělo humanoida s protáhlou lebkou a třemi prsty na každé ruce vědce doslova šokovalo. Je důležité si uvědomit následující:

Nezávislí vědci zabývající se lidskými dějinami se totiž mohou ocitnout v situaci, kdy budou muset tento nález vyhodnotit. V takových situacích je důležité zůstat stále nad věcí, projevit zvědavost, avšak zachovat si stále určitou míru skepticismu. V historii archeologie bylo velké množství falešných zpráv považováno za pravdivé, ale existuje podobný počet skutečných nálezů, které byly zdiskreditované, neboť nezapadaly do mainstreamu. Dřívější objevení 2000 let starých pozůstatků z Maroka totiž ukázalo, že lidská historie se stále mění. Je tedy důležité zachovat objektivitu a neutvářet zbrklé závěry o nových objevech.

Jedním z hlavních expertů zkoumajících případ humanoidní 2000 let staré mumie je Dr. Konstantin Korotkov, profesor z univerzity v St. Peterburgu. Doktor José de Jesús Zalce Benítez, forenzní expert z Národní lékařské školy Mexika a lékařka Natalia Zaloznaja, PhD., vedoucí Oddělení analýzy obrazu medicínského institutu Mabsan..

Uhlíkové datování vzorků z těla udává roky 245-410 n.l. a momentálně se pracuje na sekvenování a analýze DNA. Specialisté na však již dopředu jednoznačně uvádějí, že se zdá být nepravděpodobné, aby někdo úmyslně měnil tvar lebky nebo tvar rukou či počet prstů na člověku : taková bytost by sice byla originální, avšak taková zmrzačení by nejen nemusela přežít, ale byla by zejména pro praktický život ve své době zcela nepoužitelná.

Je velmi zajímavé, že petroglyfy v blízkosti mumifikovaného těla zobrazují rovněž tříprsté humanoidní postavy. Doktor Korotkov, další specialista z týma dále poukázuje na to, že v jihoamerické ikonografii existuje mnoho příkladů třípstých postav. Byla by až příliš velká náhoda, kdyby lidé, kteří petroglyfy vytvářeli si vymysleli pro svá umělecká díla něco, co bychom objevili až nyní : Muselo „TO“ existovat ….

Ohledně mumifikovaného těla zůstává mnoho otázek: Pokud je skutečné, je to doklad zapomenutého lidského druhu? Jsou tyto jedinečné prvky deformace - ať už rozvinuté, neboť záměrné? Může to být důkaz existence jiné humanoidní rasy?

Obsahové zdroje: 
https://goo.gl/BXpXDy
Zdroj grafiky: 
https://goo.gl/xvg5LL