Bytosti z planety UMMO

Nákres UFO technologie bytostí z planety UMMO

Málokterý případ v oblasti ufologie zasáhl do soukromí tolika lidí. Mnoho lidí je v současné době již téměř nezvratně přesvědčeno, že je naše planeta trvale navštěvována bytostmi z jiných planet, a že se mimozemšťané již dávno infiltrovali do vlád těch největších států současného světa, tedy alespoň světa, jak ho známe dnes. Právě událost ze 70. let 20. století odehrávající se ve Španělsku může by toho mohla být jedním z důkazů.

Rok 1966 je přesně tím, kdy se odehrává začátek téměř neuvěřitelného příběhu, jehož hlavními protagonisty byli španělští vědci, kterým poštou přicházeli velmi zajímavé dopisy, jejchž autoři se označují za obyvatele planety Ummo. Planeta Ummo se údajně nachází 13,5 světelných let vzdálená od naší mateřské planety a její obyvatelé mají být humanoidé velmi podobní lidské rase; dá se dokonce říci, že jsou téměř k nerozeznání od průměrné lidské bytosti, a to má být údajným důvodem PROČ se těmto bytostem povedl průnik do lidské společnosti takřka nepozorovaně.

Třebaže existovaly mnohé záznamy o různých podivuhodnostech, které se odborníkům dostaly na stůl v průběhu mnoha let, je pravdou, že situace byla považována do jisté míry za raritu – a snad možná proto byla zásilkám věnována do jisté míry zvýšená pozornost a odborníci si je zakládali. A dá se říci, že udělali dobře. Jak později vyšlo na jevo, obsah dopisů byl plný velmi zajímavých a v mnoha ohledech plný neuvěřitelných vědeckých informací, kdy přes devět set listů bylo popsáno velmi zvláštním a lidem neznámým písmem.

Právě písmo je však v této ufologické kauze doslova záhadou. Faktem totiž zůstává, že informace obsažené v písemnostech měly zaznamenánu i informaci, že Madrid má být svědkem přeletu mimozemského plavidla. Doslova neuvěřitelné se však stalo skutečností. Roku 1967 se skutečně UFO, neidentifikovatelný létající objekt, objevil nad Madridem. Toto neznámé plavidlo mělo podle očitých svědků na boku zvláštní písmeno H, které se velmi nápadně podobalo znaku, který se často objevoval v ono záhadném písemném projevu. Třebaže se na první pohled logicky zdálo, že písmo, kterým údajně podávali zprávy mimozemšťané je vymyšlené, později se ukázalo, že neznámý jazyk v listech má zcla reálné základy. Slova v neznámém písmu podlekryptografických analýz nejsou smyšlená; ba naopak se jedná o významy, což se projevilo jejich opakovanou strukturou.

Je velmi zajímavé, že mnohé dokumenty naznačují skutečnost, že postupná asimilace obyvatelů UMO probíhala poměrně úspěšně. Údajně však v roce 1967 však u tří z šesti zástupců obyvatelů UMO nastaly blíže nespecifikované zdravotní problémy. Z tohoto důvodu údajně došlo i k objevení se jejich kosmické lodi dne 6. února 1966 a 10. června 1967 v katastru hlavního města Madrid. Neuvěřitelná zjištění vázána na tyto případy nakonec vyústili v sepsání knihy pod názvem "Un Caso Perfecto". Znepokojující na celé věci je, že několik dní před případem z 10. června 1967 se badatelům ozval záhadný hlas sdělující přesné datum a čas, kdy se má objevit UFO a dokonce určil přesné místo jeho přistání.

Dalším vyšetřováním se zjistilo, že večer den před přistáním na inkriminovaném místě, předal jakýsi profesor Fernando Sesma zhruba čtyřiceti lidem místopřísežné prohlášení o tom, že zítra ve stejnou dobu na tom samém místě přistane zařízení mimozemské technologie. Listina je dodnes zachovaná k dispozici pro nahlédnutí. V udaný čas se dne 10. června 1967 na předem udaném místě skutečně na několik okamžiků dosedá neznámé diskovité těleso. V jeho spodní části se zřetelně objevují mnohým již dobře známé insignie "pokrouceného písmene H" které se již dříve objevily v záhadným dopisech určených speciálně vybrané skupině osob.

Je úvodem velmi zajímavé, že dopisy počali přicházet právě vědcům, a v této souvislosti si lze položit otázku : postupovali by údajní mimozemšťané skutečně tímto způsobem ? Je samozřejmě spíše pravděpodobné, že by se spíše pokusili kontaktovat elitu. Vědí však mimozemšťané o konspiračních teoriích a zklamali je již lidé v minulosti ? A jak ? Není spíše z pohledu člověka logičtější, že by si vybrali spíše „vzorek z lidské běžné populace“. I s tím souvisí skutečnost, že přední mozky samozřejmě nevěřily ani v nejmenším pravosti těchto zásilek. Již jedna věc je však na fenoménu dopisů UMMO zvláštní : ani v jednom případě se nepodařilo zjistit odesílatele ani místo, odkud byl dopis odeslán – většinou se jednalo o města z různých koutů světa.

Pokud se na dopisy UMMO podíváme detailněji, zjistíme, že obsahují filozofické, náboženské, vědecké, technické, politické, ekonomické a další informace, kdy koncepce jsou pozoruhodné svou originalitou a soudržností. Je rovněž téměř neuvěřitelné, že obsahují takové informace vědeckého charakteru, které jsou pro samotné vědce těžko pochopitelné. Obyvatelé UMO ve svých materiálech například popisují elementární částici, kdy údajně podle způsobu orientace os této částici pak svými smysly vnímáme hmotu či energii. Ve shodné souvislosti obyvatelé UMO hovoří vlastnostech této elementární částice, které jsou základem k praktickému uskutečnění mezihvězdného cestování a vůbec cestování v čase.

Obyvatelé UMO rovněž informují, že nemají úmysl se vměšovat do sociální evoluce lidské společnosti, a to ze dvou velmi důležitých důvodů. Vesmírná etika, která funguje nezávisle na společenských systémech jakékoliv civilizace totiž zabraňuje všem autoritářským postojům mezi jednotlivými civilizacemi.. Jedinou výjimkou je situace kdy tyto autoritářské praktiky uplatňuje kterákoliv civilizace sama na sobě.

Zkoumání „mimozemských“ listů přerušil v roce 1995 španělský parapsycholog José Luis Jordán Peña, který se měl údajně přiznat, že on je jejich autorem, kdy se mělo jednat o sociologický experiment, ve kterém mu měla dokonce pomáhat tajná služba. Vše tedy vypadá tak, že kauza Ummo je konečně vysvětlena ... Mnoho vědců však stále nevěří. Mohl totiž jeden člověk napsat 1300 listů s odbornými informacemi, které dosud nebyly nikomu známé, avšak vycházely z oblastí vědy, které se teprve současné elitní mozky snaží rozlousknout ?
Otázce UMMO se věnuje i známý záhadolog Jaroslav Chvátal v seriálu "Kauza UMMO, aneb nejpodivuhodnější příběh Ufos moderních dějin". Snad to budou právě Češi, kteří rozlousknou jednu z dalších záhad světové ufologie.

Obsahové zdroje: 
redakce
taringa.net
ummo-ciencias.org
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2316-detail-clanku/?time=1445119200
Zdroj grafiky: 
taringa.net